Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej rozp. FEAD.

Kryteria kwalifikowalności osób: Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2016 r, poz.930) i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, t.j, 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryterium dochodowe.

Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy informuje, że odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się

14 września b.r. od godziny 10,00 przy Urzędzie Miasta i Gminy ul: Szalaya 103

Osoby zakwalifikowane do programu proszę o zabranie dowodu osobistego !

Zapraszam jeszcze chętne osoby do skorzystania z w/w pomocy o pilne zgłaszanie się do ośrodka pomocy społecznej w Szczawnicy ul: Szalaya 103 w pn. 9:00 – 17:00 w pozostałe dni robocze  7:30 – 15:30, w celu otrzymania skierowania do uzyskania pomocy żywnościowej.

Dystrybucja żywności jest skierowana do osób najbardziej potrzebujących, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnej, 771 zł na osobę w rodzinie, na podstawie skierowania wystawionego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
Żywność będzie dostarczana przez organizację partnerską Caritas Archidiecezji Krakowskiej.


 

Lidia Misztal
Kierownik MGOPS w Szczawnicy


 

AKTUALNOŚCI:

Podsumowanie Podprogramu 2018

Utworzono dnia 20.01.2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podsumowanie Podprogramu 2018 Zakończył się kolejny podprogram 2017 w ramach „ pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących „ PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W okresie od...

czytaj dalej na temat: Podsumowanie Podprogramu 2018

Podsumowanie Podprogramu 2017

Utworzono dnia 20.01.2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podsumowanie Podprogramu 2017 Zakończył się kolejny podprogram 2017 w ramach „ pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących „ PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W okresie od...
czytaj dalej na temat: Podsumowanie Podprogramu 2017

Podsumowanie Podprogramu 2016

Utworzono dnia 20.01.2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podsumowanie Podprogramu 2016 Zakończył się kolejny podprogram 2016 w ramach „ pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących „ PO PŻ Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. W okresie od...
czytaj dalej na temat: Podsumowanie Podprogramu 2016

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny