Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZAWNICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel. 28 262 10 66, email: mopsszczawnica@pro.onet.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tduda@mgops.pl

3. dane osobowe przetwarzane są na zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO:

 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

 • w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO:

 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

 • do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych, w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa

4. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Miasto i Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości realizacji umów, wniosków itp.

8. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

9. Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

10. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, tel 18 26210 66, email: mopsszczawnica@pro.onet.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tduda@mgops.pl

3. dane osobowe przetwarzane są na zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO:

 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

 • w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 • w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z art. 9 ust. 2 RODO:

 • na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

 • do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

 • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy

 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych, w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa

4. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami  Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

7. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Miasto i Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak nie podanie ich może skutkować brakiem możliwości realizacji umów, wniosków itp.

8. Administrator danych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

9. Administrator danych nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.

10. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny